Thursday, 1 October 2015

Peta Kegagalan (map of failure)

“Sing sopo tansah setya-tuhu marang para leluhure, yekti  sak tiba-tibane bakal nemu kabegjan, senajan ta aneng ngendi papan dununge. Serat Wedatama Pupuh Gambuh Podo 57 Nanging ta paksa tutur | Rehne tuwa tuwase mung catur | Bok lumuntur lantaraning reh utami | Sing sapa temen tinemu | Nugraha geming kaprabon | Namun terpaksa memberi nasehat […]

Bacaan penuh Dari Sumber

0 komen:

Post a Comment