Wednesday, 15 April 2015

Produk Berasas Kayu Masih Penyumbang Eksport Sabah Selain Minyak dan Gas


Pada Selasa, Dewan Undangan Negeri Sabah diberitahu, bahawa produk berasas kayu masih merupakan penyumbang utama eksport Sabah selain Minyak dan Gas. Eksport berasas kayu menyumbang RM1.74 bilion pada tahun 2014, manakala minyak mentah RM18.9 bilion dan mentanol RM1.5 bilion.Bagi produk pertanian, jagung merupakan eksport utama dengan nilai RM328 juta. Di sektor perikanan udang beku mendomiasi eksport Sabah dengan nilai RM363 juta. Bagi sektor perkebunan getah menyumbang tertinggi dengan nilai eksport RM217.7 juta diikuti minyak kelapa sawit RM14.8 juta, sementara koko RM8.9 juta.Selain produk berasas minyak dan gas, kayu kayan, pertanian, perkebunan, perikanan, Sabah juga mengeksport hot iron bernilai RM811 juta pada tahun 2014.Di masa akan datang, eksport perikanan akan dijangka meningkat apabila projek mega udang di telaga Pitas Sabah beroprasi sepenuhnya.Sabah memerlukan produk perikanan, pertanian selain produk berasaskan minyak dan gas untuk menyumbang kepada pendapatan negeri, kerana sumbangan daripada kayu kayan dijangka berkurangan, disebabkan polisi kerajaan negeri yang mengurangkan penebangan hutan.

Bacaan penuh Dari Sumber

0 komen:

Post a Comment